शुक्रवार, 22 जुलाई 2016

म्‍यारा मुलुक ऐयि

म्यारा मुलुक ऐयि
बबा...! चांणा बुखै जैयि
हे...! बद्रीनाथ जैयि
केदारनाथ जैयि
गंगोत्री-यमुनोत्री का दर्शन कैकि
पापि पराण अपुणु बुझै जैयि
हे...! उकलि का बाटा यखा
उंधरि मा लाटा यखा
भारे...! लाठि टेकि ऐयि
हां...! लाठि टेकि जैयि
रंग-बिरंगा कि डालि-बूटि
हारा पुंगड़ा हारि चोटि
ठंडि हवा ठंडू पाणि
बबा...! पाणि पेकि जैयि
म्यारा मुलुक ऐयि
पंद्यरूं मा ब्यठुलों का
बंठा उठै जैयि
हां...! बंठा बिछै जैयि
घस्यरयूं का घासा का
फंचा नि चुलैयि
दथड़ा नि लुकैयि
म्यारा मुलुक ऐयि
ब्यटा...! खाजा बुखै जैयि
लाटा...! च्यूड़ा चबै जैयि
ब्वाडा कि गिचपुटगै कि बीड़ी नि लूछि
नौन्यलू थै दारू-भंगुलू-बीड़ी नि पूछि
आण ह्वल त् अक्वै ऐयि
आदिमी बणिकि
पाणि पेकि यखकु
यख करौं नि परिखि
छुचा...! म्यारा घार ऐयि
एक राति रैयि
म्यारा मुलुक ऐयि
म्यारा पहाड़ ऐयि...

विकेश कुमार बडोला

1 टिप्पणी: